ELOA
Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin

ELOA-hanke järjestää laaja-alaista osaamista, oppiainerajat ylittävää oppimista ja niiden opetusta ja arviointia käsittelevän 5 opintopisteen täydennyskoulutuksen lukion ja peruskoulun opettajille. Koulutuksessa opit, jaat kokemuksia ja kuulet hyviä käytäntöjä laaja-alaiseen osaamiseen ja sitä tukevaan toimintakulttuuriin sekä oppiainerajat ylittävään oppimiseen liittyen.

MITÄ JA KENELLE?

Lukion ja peruskoulun opettajille tarkoitetussa täydennyskoulutuksessa etsitään ja jaetaan laaja-alaiseen osaamiseen ja oppiainerajat ylittävään opetukseen sekä niiden arviointiin liittyviä hyviä käytäntöjä. Koulutuksessa pohditaan, miten laaja-alainen osaaminen integroituisi luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria, ja miten eri oppiaineet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet yhdistyvät luontevimmin toisiinsa. Samalla syvennytään pohtimaan oppimisympäristön merkitystä ja erilaisia oppilaan toimijuutta vahvistavia toimintatapoja. 

Täydennyskoulutuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, kuten tiimityötä, paneelikeskusteluja, käänteistä oppimista sekä digitaalista, oppilaan arviointiin keskittyvää oppimisympäristöä. Koulutukseen osallistuvat opettajat suunnittelevat ja toteuttavat sellaisen oppiainerajat ylittävän oppimiskokonaisuuden, jossa yhdistyvät valitut oppiaineet ja laaja-alainen osaaminen. 

Suosittelemme, että koulutukseen hakeudutaan opettajapareina tai tiimeinä. Osallistujien tulee olla opetustyössä koulutukseen osallistumishetkellä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

1. Laaja-alaista osaamista tukeva toimintakulttuuri koulussa 1 op

Oppiva yhteisö koulun toimintakulttuurin pohjana, tiimioppimisen mahdollisuudet ja dialogisuus oppimisessa. Käänteistä oppimista, dialogirinkejä ja asiantuntijavideoita.

2. Opetuksen eheyttäminen ja oppiainerajat ylittävä oppiminen 1 op

Oppiainerajat ylittävä oppiminen laaja-alaisen osaamisen ja opetuksen eheyttämisen näkökulmista peruskoulu- ja lukiokontekstissa. Asiantuntijapuheenvuoroja sekä kokemuksia lukiokursseja pilotoineilta opettajilta.

3. Pedagogiikka ja monipuoliset oppimisympäristöt 1 op

Oppiminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä ja digitaaliset oppimisympäristöt osana opetusta. Oppijan aktiivisuus ja oppimisen omistajuus sekä opettajan ohjaava rooli.

4. Laaja-alaisen osaamisen arviointi 1 op

Laaja-alaisen osaamisen ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien arviointi, oppiainekohtaisten ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden yhteydet. Arvioinnin kehittäminen digitaalisen oppimisympäristön avulla.

5. Ohjatut kokeilut omassa koulussa 1 op

Koko koulutuksen läpi jatkuvat kokeilut omassa koulussa. Konkretiaa, vertaisoppimista ja osaamisen levittämistä.

MILLOIN?

Koulutus järjestetään verkossa pääosin paikkaan ja aikaan sitomattomasti: vain ryhmän aloitus- ja lopetuspäivät toteutetaan k lähiopetuksena, jonka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Lähipäiviä lukuun ottamatta osallistujat voivat siis määrätä opiskelutahtinsa itse.

Koulutus on puolen vuoden mittainen, ja se järjestetään kaksi kertaa. Seuraava toteutus on vuoden 2022 syyskuusta joulukuun alkuun. Ensimmäinen koulutus toteutettiin vuoden 2022 keväällä.

Syksyn toteutuksen aikataulu

Moduuli 1 Kurssin käynnistys ja koulun toimintakulttuuri
torstai 1.9. klo 10 – 16

Moduuli 2 Opetuksen eheyttäminen ja oppiainerajat ylittävä oppiminen
keskiviikko 14.9. klo 15-17
torstai 29.9. klo 15-17

Moduuli 3 Pedagogiikka ja monipuoliset oppimisympäristöt
maanantai 10.10. klo 15- 17

Moduuli 4 Laaja-alaisen osaamisen arviointi
torstai 17.11. klo 15-17 

Moduuli 5 Omat kokeilut koulussa ja kurssin päätös
keskiviikko 7.12. klo 15-18 

Mitä maksaa?

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta opetuksen osalta. Matka- ym. kuluista vastaa osallistujataho.

Kuka kouluttaa?

Koulutuksen järjestää ELOA-hanke, jota johtaa Jani Vepsä ja jonka koulutuskoordinaattorina toimii Faruk Nazeri. Kouluttajina on alan johtavia tutkijoita sekä käytännön asiantuntijoita Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. ELOA-hanke on osa REAL-tutkimusryhmän toimintaa, ja kurssimateriaaleihin voi tutustua jo etukäteen tutkimusryhmän avoimesta materiaalipankista.

Hyödyt?

Osallistuja saa tutkimukseen perustuvaa osaamista, työkaluja ja käytännön vinkkejä laaja-alaisen osaamisen ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien opettamiseen ja arviointiin. Koulutuksessa käytetään menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa. Samalla tarjotaan eväitä luokan tai opettajatiimin toimintakulttuurin muovaamiseen.

Koulutukseen sisältyy omassa koulussa toteutettavat kokeilut, joihin saa tukea koulutuksesta ja koulutuksen järjestäjiltä. Kokeiluissa yhdistetään oppiainekohtaisia ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita omaan kouluun ja opettajalle itselleen sopivin keinoin.

Opettaja, tule mukaan oppimaan, jakamaan ja kokemaan!


Lisätietoja täydennyskoulutuksesta:

Faruk Nazeri
Tutkija
faruk.nazeri@tuni.fi