ELOA
Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin

Laaja-alaista osaamista, oppiainerajat ylittävää oppimista sekä niiden opetusta ja arviointia käsittelevä 5 opintopisteen täydennyskoulutus toteutetaan talvella 2021–2022 ja kesällä 2022. Koulutuksen järjestää Opetushallituksen rahoittama ELOA-hanke, jonka toteuttajia ovat Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Aalto-yliopisto.

MITÄ JA KENELLE?

Jo työelämässä oleville lukion ja peruskoulun opettajille tarkoitetussa täydennyskoulutuksessa etsitään ja jaetaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät laaja-alaisen osaamisen opetukseen ja arviointiin sekä oppiainerajat ylittävän opetuksen järjestämiseen. Koulutukseen hakeudutaan koulukohtaisina tiimeinä tai pareina.

Koulutuksessa pohditaan, miten laaja-alainen osaaminen integroituisi luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria, ja miten eri oppiaineet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet yhdistyvät toisiinsa. Samalla syvennytään pohtimaan oppimisympäristön merkitystä ja erilaisia oppilaan toimijuutta vahvistavia toimintatapoja.

Täydennyskoulutuksessa punotaan yhteen käytäntöä, opetussuunnitelmien perusteita ja tutkimusta. Siinä käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, kuten tiimityötä, paneelikeskusteluja, käänteistä oppimista sekä digitaalisia, oppilaan arviointiin keskittyvää oppimisympäristöä. Koulutukseen osallistuva opettaja suunnittelee ja toteuttaa sellaisen oppiainerajat ylittävän oppimiskokonaisuuden, jossa yhdistyvät luontevasti valitut oppiaineet ja laaja-alainen osaaminen.

MILLOIN?

Koulutus järjestetään verkossa pääosin paikkaan ja aikaan sitomattomasti: vain ryhmän aloitus- ja lopetuspäivät toteutetaan koronatilanteen niin salliessa lähiopetuksena Tampereella, Espoossa tai Jyväskylässä. Lähipäiviä lukuun ottamatta osallistuja voi siis määrätä opiskelutahdin itse. Koulutus on puolen vuoden mittainen, ja se järjestetään kaksi kertaa. Ensimmäinen toteutus on lokakuusta 2021 huhtikuuhun 2022 ja toinen huhtikuusta lokakuuhun 2022.

Mitä maksaa?

Koulutus on maksuton.  Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Kuka kouluttaa?

Koulutuksen järjestää ELOA-hanke, jonka johtaja on Päivi Nilivaara ja koulutuskoordinaattorina Milja Saarnio. Kouluttajia on Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. ELOA-hanke on osa REAL-tutkimusryhmän toimintaa, ja kurssimateriaaleihin voi tutustua jo etukäteen tutkimusryhmän avoimesta materiaalipankista.

Hyödyt?

Osallistuja saa käytännön vinkkejä ja työkaluja laaja-alaisen osaamisen ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien opettamiseen ja arviointiin. Opettajatiimi suunnittelee ja toteuttaa omassa koulussaan oppiainerajat ylittävän kokonaisuuden, jossa yhdistetään oppiainekohtaisia ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Koulutuksessa tarjotaan eväitä myös tiimin tai luokan toimintakulttuurin muovaamiseen.

Opettaja, tule mukaan oppimaan, jakamaan ja kokemaan!


Lisätietoja täydennyskoulutuksesta:
Milja Saarnio
koulutuskoordinaattori

milja.saarnio@tuni.fi