Kartuta teoreettista tietämystäsi ja hanki käytännön ideoita

Materiaalipankistamme löydät teoreettista materiaalia (tutkimuskirjallisuutta, luentoja ja asiantuntijavideoita) sekä käytännön esimerkkejä ja työkaluja, jotka liittyvät laaja-alaisten taitojen opettamiseen ja arviointiin varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen. Kaikki materiaalit ovat vapaasti saatavilla. Materiaalit on lisensioitu CC-BY-SA -lisenssillä. .

Kehitä ammatillista osaamistasi osallistumalla täydennyskoulutukseemme

Marraskuussa 2021 ja huhtikuussa 2022 alkavat maksuttomat 5op:n täydennyskoulutukset ”ELOA – eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin”. Opetushallituksen rahoittama koulutus on tarkoitettu työssä oleville opettajille, ja sen voi suorittaa kokonaan verkossa.  Koulutuksessa käsitellään laaja-alaisen osaamisen ja oppiainerajat ylittävän oppimisen opetusta ja arviointia lukiossa, peruskoulussa ja esiopetuksessa.

Uunituore kirjamme laaja-alaisesta osaamisesta

Keväällä 2022 julkaistu kirjamme on tieteellinen artikkelikokoomateos, jossa perehdytään laaja-alaisena osaajana kehittymiseen koulukontekstissa. Kirjassa syvennytään myös laaja-alaisen osaamisen ja yleisemmin tulevaisuuden taitojen mallien käsitteelliseen, historialliseen ja koulutuspoliittiseen taustaan. Kirjasta saa tukea laaja-alaisen osaamisen opettamiseen ja arviointiin, ja se sopii työssä olevien opettajien opetustyön ja osaamisen kehittämiseen sekä kurssimateriaaliksi opettajaopiskelijoille.

Maksutonta täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion opettajille

Liity täydennyskoulutukseemme

ELOA – Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin

Laaja-alaista osaamista, oppiainerajat ylittävää oppimista sekä niiden opetusta ja arviointia käsittelevä 5 opintopisteen täydennyskoulutus toteutetaan talvella 2021–2022 ja kesällä 2022. Lisätietoa koulutuksesta löydät täältä.


Laaja-alainen osaaminen on koulussa kaikkien oppiaineiden yhteinen tavoite. 

Osaaminen koostuu tiedoista ja taidoista, joita opitaan eri oppiaineissa, mutta siihen liittyy myös arvoja ja asenteita, jotka synnyttävät tahtoa ottaa omaa osaamistaan käyttöön.

Jo vuosikymmenten ajan kasvatusalan tutkijat, kehittäjät ja globaalit järjestöt ovat pohtineet ja kehitelleet malleja siitä, miten koulun tarjoama tiedollinen pääoma kehkeytyisi henkilön laaja-alaiseksi osaamiseksi, joka edistäisi ihmisen läpi elämän jatkuvaa oppimista ja hyvinvointia sekä maailman kestävää tulevaisuutta ja tuottavuutta.

Materiaalipankkiimme on koottu avuksesi aineistoja, joiden avulla voit kehittää omaa osaamistasi laaja-alaisen osaamisen opettajana esi- ja perusopetuksessa ja lukiossa. Voit tutustua asiantuntijoidemme tuottamiin videoihin laaja-alaisen osaamisen osa-alueista, historiasta ja yhteyksistä eri oppiaineisiin sekä tuoreeseen tutkimustietoon.

Voit ottaa käyttöösi myös tutkijoidemme ja opettajaopiskelijoidemme tuottamia vinkkejä ja valmiita malleja, joiden avulla voit rakentaa innostavia oppimiskokonaisuuksia, joissa oppilaidesi ja opiskelijoidesi laaja-alainen osaaminen kehittyy. Kehittämämme Laatuska-oppimisympäristö auttaa laaja-alaisen osaamisen arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa.

Aineistoja on tuotettu Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja non-formaaleissa oppimisympäristöissä -hankkeessa, jota on rahoittanut OKM:n Opettajankoulutusfoorumi. Kaikki materiaali on vapaasti käytössäsi.

Hankkeen projektisivut löydät täältä.