DigiVOO tutkii Digitalisaation vaikutusta Oppimistilanteisiin, Oppimiseen ja Oppimistuloksiin perusopetuksessa

Tampereen korkeakoulusäätiön ja Helsingin yliopiston muodostaman konsortion DigiVOO-tutkimushankkeessa selvitetään digitalisaation vaikutusta yläkoululaisten oppimiseen, oppimistilanteisiin ja oppimistuloksiin. Tutkimus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön arviointina.

Tutkimushankkeen tuloksia voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan oppimisympäristöjen pedagogista käyttöä. Vastaavaa tutkimusta ei ole toteutettu Suomessa kansallisesti aiemmin. Tutkimustuloksia hyödynnetään perusopetuksen digitalisaatioon liittyvässä kansallisessa suunnittelu-, ohjaus- ja kehittämistyössä.

Digitalisaation vaikutusten arvioimiseksi yhdistetään Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen keräämiä aineistoja vuodesta 2001 alkaen ja verrataan tuloksia lukuvuonna 2021-2022 kerättävään valtakunnalliseen aineistoon. Uusi valtakunnallinen aineisto perustuu satunnaistettuun otokseen ja kerätään digitaalista arviointiympäristöä hyödyntäen. Yhdistämällä tietoja olemassa olevista ja uudesta aineistosta voidaan arvioida digitalisaation vaikutusta oppimistuloksiin.

Valtakunnallisen aineiston lisäksi tutkitaan myös lokitietoja ja haastatellaan oppilaita, jotta voidaan selvittää digitalisaation vaikutusta oppimistilanteisiin ja oppimiseen. Tuloksia esitellään hankkeen väliraportissa joulukuussa 2021 ja loppuraportissa joulukuussa 2022. Lisäksi tutkimustuloksia raportoidaan kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa. 

Tutkimushanketta johtavat Professorit Mari-Pauliina Vainikainen (TAU) ja Risto Hotulainen (HY) sekä apulaisprofessori Petri Ihantola (HY). Tutkimushankkeessa työskentelee useita REAL:n tutkijoita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut hankkeen tietosuojailmoituksen sivuillaan. Löydät ilmoituksen tästä linkistä.

Yhteyshenkilö
Tutkijatohtori Sanna Oinas, sanna.oinas@utu.fi, +358294120395