DigiVOO undersöker Digitaliseringens inverkan på Inlärningssituationer, Inlärning och Inlärningsresultat i grundundervisningen

I DigiVOO-forskningsprojektet, som leds av ett konsortium bestående av Tammerfors högskolestiftelse och Helsingfors Universitet, utreds digitaliseringens inverkan på högstadieelevers inlärning, inlärningssituationer och inlärningsresultat.
Undersökningen förverkligas av undervisnings- och kulturministeriet som en utvärdering.

Resultat från forskningsprojektet kan utnyttjas då man planerar den pedagogiska användningen av inlärningsmiljöer. En liknande undersökning har inte tidigare genomförts i Finland på nationell nivå. Forskningsresultaten utnyttjas i det nationella planerings-, styrnings-, och utvecklingsarbetet av grundundervisningens digitalisering.

För att avgöra digitaliseringens inverkan samlas material insamlat av Centret för evaluering vid Helsingfors Universitet sedan år 2001 och jämförs med resultat från den nationella materialinsamlingen åren 2021-2022. Det nya nationella materialet baserar sig på slumpmässigt urval och insamlas genom att utnyttja den digitala utvärderingsmiljön. Genom att kombinera information från existerande material och nytt material kan man avgöra digitaliseringens inverkan på inlärningsresultat. 

Förutom det nationella materialet undersöks också loggningsinformation och elever intervjuas för att man ska kunna utreda digitaliseringens inverkan på inlärningssituationer och inlärning. Resultaten presenteras i projektets mellanrapport i december 2021 och i slutrapporten december 2022. Dessutom rapporteras forskningsresultat i internationella vetenskapliga artiklar.

Forskningsprojektet leds av professorerna Mari-Pauliina Vainikainen (TAU) och Risto Hotulainen (HU) samt biträdande professor Petri Ihantola (HU). Med forskningsprojektet arbetar flera forskare från forskningsgruppen REAL.

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat projektets dataskyddsmeddelande på sina hemsidor. Du hittar det från den här länken.

Kontaktperson
Forskardoktor Sanna Oinas, sanna.oinas@utu.fi, +358294120395