Täältä löydät ryhmämme jäsenten ja yhteistyökumppaneiden julkaisuja, jotka liittyvät tutkimusalueisiimme. Luetteloa päivitetään säännöllisesti.

Arvioitavana olevat käsikirjoitukset

Vainikainen, M-P., Oinas, S., Ahtiainen, R., Rimpelä, A., Lindfors, P., Lintuvuori, M., Hienonen, N., Heikonen, L., Asikainen, M., Lindgren, E., & Hotulainen, R. (preprint). School-level variation in distance learning practices during the COVID-19 pandemic in Finland.   2021

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Piila, E., Salmi, H., & Thuneberg, H. (2021). STEAM-learning to Mars: Students’ ideas of space research. Education Sciences, 11(3), 122. https://doi.org/10.3390/educsci11030122  

 

2020

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Hienonen, N., Hotulainen, R., & Jahnukainen, M. (2020). Outcomes of SEN students in regular versus special classes: A quasi-experimental study. Scandinavian Journal of Educational Research. doi.org/10.1080/00313831.2020.1739134 

Koivuhovi, S., Vainikainen, M-P. & Kalalahti, M. (2020). The effect of studying in selective classes on the change in pupils’ action-control beliefs during lower secondary school in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research. doi.org/10.1080/00313831.2020.1833246

Kortesoja, L., Vainikainen, M-P., Hotulainen, R., Rimpelä, A., Dobewall, H., Lindfors, P., … Merikanto, I. (2020). Bidirectional Relationship of Sleep with Emotional and Behavioral Difficulties: A Five-year Follow-up of Finnish Adolescents. Journal of Youth and Adolescencedoi.org/10.1007/s10964-020-01203-3

Oinas, S. E., Thuneberg, H., Vainikainen, M-P., & Hotulainen, R. (2020). Technology-enhanced feedback profiles and their associations with learning and academic well-being indicators in basic education. Contemporary Educational Technology12(2), [ep271].  doi.org/10.30935/cedtech/8202

Vainikainen, M-P. & Hautamäki, J. (2020). Three studies on learning to learn in Finland: Anti-Flynn effects 2001–2017. Scandinavian Journal of Educational Research.  doi.org/10.1080/00313831.2020.18332402019

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa

Honkasilta, J., Ahtiainen, R., Hienonen, N., & Jahnukainen, M. (2019). Inclusive and Special Education and the Question of Equity in Education: The Case of Finland. teoksessa M. J. Schuelka, C. J. Johnstone, G. Thomas, & A. J. Artiles (Toimittajat), The SAGE Handbook on Inclusion and Diversity in Education (Sivut 481-495). London: Sage Publications.  doi.org/10.4135/9781526470430.n39 

Lintuvuori, M., Hienonen, N., & Hautamäki, J. (2019). Oppimaan oppimisen arviointi tehostetun ja erityisen tuen näkökulmasta. Teoksessa J. Hautamäki, I. Rämä, & M-P. Vainikainen (Toimittajat), Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta (Sivut 125-137). (Kasvatustieteellisiä tutkimuksia / Helsinki Studies in Education; Nro 52). Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Kallio, M., Virta, K., Kallio, H., Lampi, L., Tamm, M., Ahtiainen, R. & Hotulainen, R. (2019). Opettajan tuki oppijan metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle. Teoksessa J. Hautamäki, I. Rämä & M-P. Vainikainen (toim.), Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta (s. 207-233). (Helsinki Studies in Education; Nro 52). Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Julkaistut tutkimusraportit

Leino, K., Ahonen, A. K., Hienonen, N., Hiltunen, J., Lintuvuori, M., Lähteinen, S., … Vettenranta, J. (2019). PISA 18 ensituloksia: Suomi parhaiden joukossa. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja; Nro 2019:40). Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Väitöskirjat

Lintuvuori, M. (2019). Perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän kehitys tilastojen ja normien kuvaamana. Helsinki: Helsingin yliopisto.  

Toimitetut kirjat

Hautamäki, J., Rämä, I. & Vainikainen, M-P. (2019). Perusopetus, tasa-arvo ja oppimaan oppiminen: Valtakunnallinen arviointitutkimus peruskoulun päättövaiheesta. (Helsinki Studies in Education; Nro 52). Helsinki: Helsingin yliopisto.


2018

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Hienonen, N., Lintuvuori, M., Jahnukainen, M., Hotulainen, R., & Vainikainen, M.-P. (2018). The effect of class composition on cross-curricular competences – Students with special educational needs in regular classes in lower secondary education.Learning and Instruction, 58, 80-87. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.05.005/li>

Nuutila, K., Tuominen, H., Tapola, A., Vainikainen, M.-P., & Niemivirta, M (2018).  Consistency, longitudinal stability, and predictions of elementary school students’ task interest, success expectancy, and performance in mathematics.Learning and Instruction, 56, 73-83. doi:10.1016/j.learninstruc.2018.04.003

Oinas, S., Vainikainen, M.-P., & Hotulainen, R. (2018). Is technology-enhanced feedback encouraging for all? A person-centered approach. Learning and Instruction, 58, 12-21.

Paananen, M. 2018. Imaginaries that survived: Societal roles of early childhood education in an era of intensification. Global Studies of Childhood.

Paananen, M., Repo, K., Eerola, P. & Alasuutari, M. 2018. Unravelling conceptualizations of (in) equality in early childhood education and care system. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1-11.

Vainikainen, M.-P., & Hautamäki, J. (2018). Selittääkö yrittäminen oppilaiden osaamisessa havaittuja ryhmäeroja? Itsearvioitu yrittäminen, investoitu työaika ja osaamiserot lokitietoanalyysin valossa. [Are group differences in perfomance explained by effort? Self-reported effort, time investment and performance differences in the light of log data analysis]. Psykologia, 53(2-3).

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa

Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J. (2018). Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu: Lukutaito, harrastuneisuus ja asenteet sukupuolieron selittäjinä? [Collaborative problem solving: Reading literacy, spare time activities and attitudes in predicting gender differences]. In J. Rautopuro & K. Juuti (Eds.),  PISA pintaa syvemmältä – PISA 2015 Suomen pääraportti [PISA 2015: Finnish results] (pp. 289-210). Kasvatusalan tutkimuksia 77. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.

Vainikainen, M.-P. & Hautamäki, J. (2018). Luonnontieteissä heikosti menestyvien oppilaiden kokemus saamastaan tuesta suomalaiskouluissa [Supporting students struggling with science in Finnish basic education]. In J. Rautopuro, & K. Juuti (Eds.),  PISA pintaa syvemmältä – PISA 2015 Suomen pääraportti [PISA 2015: Finnish results] (pp. 97-120). Kasvatusalan tutkimuksia 77. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.

2017

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Ilmarinen, V.-J., Vainikainen, M.-P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.-E. (2017). Homophilous friendship assortment based on personality traits and cognitive ability in middle childhood: The moderating effect of peer network size.European Journal of Personality, 31(3), 208-219. doi:10.10027per.2095 

Keller, U., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Martin, R., Vainikainen, M.-P., & Preckel, F. (2017). A need for cognition scale for children and adolescents: Structural analysis and measurement invariance.European Journal of Psychological Assessment. doi: 10.1027/1015-5759/a000370 

Koivuhovi, S. E. K., Vainikainen, M.-P., Kalalahti, M. M. M., & Niemivirta, M. J. (2017).  Changes in children’s agency beliefs and control expectancy in classes with and without a special emphasis in Finland from grade four to grade six. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2017.1402364 

Minkkinen, J., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Finell, E., Vainikainen, M.-P., Karvonen, S., & Rimpelä, A. (2017). Health as a predictor of students’ academic achievement: A three-level longitudinal study of Finnish adolescents.Journal of School Health, 87 (12), 902-910. doi:10.1111/josh.12572

Oinas, S., Vainikainen, M.-P., & Hotulainen, R. (2017). Technology-enhanced feedback for pupils and parents in Finnish basic education. Computers & Education, 108, 59-70. doi:10.1016/j.compedu.2017.01.012 

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., & Hotulainen, R. (2017). Class size as a means of three-tiered support in Finnish primary schools.Learning and Individual Differences 56, 96–104. org/10.1016/j.lindif.2017.05.004  

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa 

Vainikainen, M.-P., Thuneberg, H., Marjanen, J., Hautamäki, J., Kupiainen, S., & Hotulainen, R. (2017). How do Finns know? Educational monitoring without inspection and standard-setting. In S. Blömeke & J.-E. Gustafsson (Eds.), Standard setting: International state of research and practices in the Nordic countries (pp. 243-259). Springer International Publishing. doi://10.1007/978-3-319-50856-6_14  

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset 

Vainikainen, M.-P. (2017). Työn iloa [Enjoyment of work]. Psykologia, 52 (6), 434-435.Vainikainen, M.-P. (2017). Sivuvaikutuksia [Side effects]. Psykologia, 52 (5), 354-355. 

Vainikainen, M.-P. (2017). Tie psykologian opiskelijaksi [The route to studying psychology]. Psykologia, 52 (4), 274-275.Vainikainen, M.-P. (2017). Tehtäväkäyttäytymisen mittaamisesta lisäarvoa psykologiseen arviointiin? [Could measurement of task behaviour have added value in psychological assessment?]. Psykologia, 52 (1), 2-3.  

Julkaistut tutkimusraportit 

Marjanen, J., Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2017). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2016, 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in 2016, 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].

Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., & Hautamäki, J. (2017).  Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu PISA2015-tutkimuksessa. Suomen tulosten tarkastelua [Collaborative problem solving in PISA2015: Reflections on Finnish results]. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus.

2016

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Greiff, S., Wüstenberg, S., Vainikainen, M.‐P., & Murphy, K. (2016). Individual differences in students’ complex problem solving skills: How they evolve and what they imply.Journal of Educational Psychology, 108(7), 1028-1044. doi:10.1037/edu0000101 

Luong, C., Strobel, A., Wollschläger, R., Greiff, S., Vainikainen, M.-P., & Preckel, F. (2016). Need for cognition in children and adolescents: behavioral correlates and relations to academic achievement and academic potential.Learning and Individual Differences, 53, 103-113.doi: 10.1016/j.lindif.2016.10.019

Salmi, H., Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2016). How do engineering attitudes vary by gender and motivation? Attractiveness of outreach science exhibitions in four countries.European Journal of Engineering Education,41(6), 638-659. doi:10.1080/03043797.2015.1121466 

Salmi, H., Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2016). Learning with dinosaurs: a study on motivation, cognitive reasoning, and making observations.International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 7(3), 203-218. doi:10.1080/21548455.2016.1200155 

Salmi, H. S., Thuneberg, H. M., & Vainikainen, M.-P. (2016). Making the invisible observable by augmented reality in informal science education context.International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement , 7(3), 253-268. doi:10.1080/21548455.2016.1254358 

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Lindfors, P., Rimpelä, A., Asikainen, M., Hotulainen, R., & Hautamäki, J., (2016). Oppimistuloksia ennustavat tekijät Helsingin metropolialueen yläkouluissa [The predictors of learning outcomes in the lower secondary schools of Helsinki Metropolitan Area]. Kasvatus, 47(3), 214-229.

Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut 

Salmi, H., Thuneberg, H., Vainikainen, M.‐P. & Fenyvesi, K. (2016). Effects of situation motivation and interest on learning in science and mathematics exhibitions. ESERA Conference Proceedings.

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset 

Vainikainen, M.-P. (2016). Aineistonhallintaa [Let’s manage our research data]. Psykologia, 51(6), 398-399. 

Vainikainen, M.-P. (2016). Arviointipaineita [Under the pressure of evaluation]. Psykologia, 51(5), 322-323. 

Vainikainen, M.-P. (2016). Opetussuunnitelma uudistuu – Muuttuuko koulu? [Curriculum is being renewed – Does the school change?] Psykologia, 51(4), 242-243. 

Vainikainen, M.‐P. (2016). Liikkuvuutta lasten kustannuksella [Mobility at the cost of children’s wellbeing]. Psykologia, 51(3)162-163. 

Vainikainen, M.‐P. (2016). Julkisuuspaineita [Pressure for publicity]. Psykologia, 51(2), 82-83. 

Vainikainen, M.‐P. (2016). Tiedemaailma myllerryksessä [Research communities in turbulence]. Psykologia, 51(1)2-3.

Vertaisarvioimattomat luvut tieteellisissä kirjoissa

Vainikainen, M.-P. (2016). Osaamistulosten kehittymistä selittävät tekijät [Factors predicting the development of cognitive learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J.M. Kinnunen, J. Minkkinen, M.-P. Vainikainen, & T. Wallenius (Eds.),  Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi [Transition from lower to upper secondary education in the Helsinki Metropolitan Area: Learning and well-being] (pp. 40-43)Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 27/2016. 

Vainikainen, M.-P. (2016). Oppimisen tuen käytänteet ja osaamistulosten kehitys [Support practices and the development of learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J.M. Kinnunen, J. Minkkinen, M.-P. Vainikainen, & T. Wallenius (Eds.),  Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi [Transition from lower to upper secondary education in the Helsinki Metropolitan Area: Learning and well-being] (pp. 54-57)Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 27/2016. 

Vainikainen, M.-P., & Hautamäki, J. (2016). Osaamistulosten kehittymistä selittävät tekijät [Factors predicting the development of cognitive learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J. M. Kinnunen, J. Minkkinen, H. Thuneberg, M.-P. Vainikainen, T. Wallenius, & J. Hautamäki (Eds.),  Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle – tutkimus metropolialueen nuorista [Learning and well-being during the transition from lower to upper secondary education – a study on the youth in the Helsinki Metropolitan Area] (pp. 111-120). University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 398. Helsinki: Unigrafia.

Vainikainen, M.-P., & Thuneberg, H. (2016). Oppimisen tukikeinot ja osaaminen [Support for learning and learning outcomes]. In R. Hotulainen, A. Rimpelä, S. Karvonen, S. Kupiainen, P. Lindfors, J. M. Kinnunen, J. Minkkinen, H. Thuneberg, M.-P. Vainikainen, T. Wallenius, & J. Hautamäki (Eds.),  Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle – tutkimus metropolialueen nuorista [Learning and well-being during the transition from lower to upper secondary education – a study on the youth in the Helsinki Metropolitan Area] (pp. 141-150).University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 398. Helsinki: Unigrafia.

Laajoille yleisöille suunnatut kirjat

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A., & Vainikainen, M.-P. (2016).  Ajattelun taidot ja oppiminen[Thinking skills and learning]. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Julkaistut tutkimusraportit

Vettenranta, J., Välijärvi, J., Ahonen, A., Hautamäki, J., Hiltunen, J., Leino, K., Lähteinen, S., Nissinen, K., Nissinen, V. Puhakka, E., Rautopuro, J., & Vainikainen, M.-P. (2016).  PISA 2015 ensituloksia. Huipulla pudotuksesta huolimatta.Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:41.

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Minkkinen, J., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P., Wallenius, T., & Hautamäki, J. (2016). Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle – tutkimus metropolialueen nuorista [Learning and well-being during the transition from lower to upper secondary education – a study on the youth in the Helsinki Metropolitan Area]. University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 398. Helsinki: Unigrafia.

Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Minkkinen, J. Vainikainen, M.-P., & Wallenius, T. (2016).  Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi [Transition from lower to upper secondary education in the Helsinki Metropolitan Area: Learning and well-being]. Publications of the Government’s analysis, assessment and research activities 27/2016.

2015

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Greiff, S., Wüstenberg, S., Goetz., T., Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., & Bornstein, M. (2015).  A longitudinal study of higher-order thinking skills: Working memory and fluid reasoning in childhood enhance complex problem solving in adolescence.Frontiers in Psychology, 6 (1060). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01060 

Ilmarinen, V.‐J., Vainikainen, M.‐P., Verkasalo, M., & Lönnqvist, J.‐E. (2015). Why are extraverts more popular? Oral fluency mediates the effect of extraversion on popularity in middle childhood. European Journal of Personality, 29(2), 138-151. doi: 1002/per.1982 

Salmi, H., Vainikainen, M.-P., & Thuneberg, H. (2015). Mathematical thinking skills, self-concept and learning outcomes of 12-year-olds visiting a mathematics science centre exhibition in Latvia and Sweden.Journal of Science Communication, 14 (4), 1-19

Vainikainen, M.‐P., Hautamäki, J., Hotulainen, R., & Kupiainen, S. (2015). General and specific thinking skills and schooling: Preparing the mind to new learning. Thinking Skills and Creativity, 18, 53-64doi:1016/j.tsc.2015.04.006 

Vainikainen, M.-P., Hienonen, N., Hautamäki, J., & Hotulainen, R. (2015). Tukea tarvitsevien oppilaiden ajattelutaitojen kehittyminen erikokoisissa luokissa [The effect of class size on the development of thinking skills of students with support needs]. NMI Bulletin, 25(3), 36-51

Vainikainen, M.-P., Salmi, H., & Thuneberg, H. (2015). Situational interest and learning in a science center mathematics exhibition.Journal of Research in STEM Education, 1(1), 51-67. 

Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., Greiff, S., & Hautamäki, J. (2015). Multiprofessional collaboration in Finnish schools.International Journal of Educational Research, 72, 137–148. 

Vainikainen, M.‐P., Wüstenberg, S., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2015). Development of learning to learn skills in primary school.International Journal of Lifelong Education. 34(4), 376-392. doi:1080/02601370.2015.1060025  

Tieteellisissä lehdissä julkaistut katsausartikkelit 

Vainikainen, M‐P., & Ahtola, A. (2015). Tutkimustietoa konsultoivan koulupsykologityön vaikuttavuudesta [Evidence on the effectiveness of consultative psychological work in schools]. Psykologia, 50(2), 129-140.  

Vertaisarvioidut luvut tieteellisissä kirjoissa

Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä [Demonstrating the realisation of the renewed basic education act with documents related to three‐tiered support]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.), Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research. 

Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., & Mäkelä, T. (2015). Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena [Multiprofessional collaboration in supporting the local school principle]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.),  Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling] (pp. 107-134). The Finnish Association for Educational Research.  

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset 

Ahtola, A., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Koulun ja oppilaitoksen psykologin konsultoiva työ Suomessa [School psychologists’ consultative work in Finland]. Psykologia, 50(2), 118-128

Vainikainen, M.‐P. (2015). Tieteellisen kirjoittamisen taito [The art of scientific writing]. Psykologia, 50(6)402-403. 

Vainikainen, M.‐P. (2015). Tieteellisen artikkelin kirjoittaminen määrällisen tutkimusaineiston pohjalta [Writing a scientific article based on quantitative data]. Psykologia, 50(6)452-464. 

Vainikainen, M.‐P. (2015). Auttamisjärjestelmä kriisissä [Support system in crisis]. Psykologia, 50(5)322-323. 

Vainikainen, M.‐P. (2015). Uusia tuulia [New winds]. Psykologia, 50(4)242‐243.  

Vertaisarvioimattomat luvut tieteellisissä kirjoissa 

Hautamäki, J., Kupiainen, S., & Vainikainen, M.-P. (2015). Yläkoulunsa aloittaneiden nuorten osaaminen, oppimisasenteet ja oppimistulokset vuonna 2011 [Competences, learning-related attitudes and learning outcomes of youth beginning their secondary education in 2011]. In M.‐P. Vainikainen & A. Rimpelä (Eds.), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa – Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla [The changing environment of the developing youth – Learning outcomes and well‐being of students in the differentiating Metropolitan area]. Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 363 [University of Helsinki, Department of Teacher Education Research Reports, 363]. Helsinki: Unigrafia.  

Toimitetut kirjat

Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (Eds.). (2015).  Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning]. The Finnish Association for Educational Research.Vainikainen, M.‐P., & Rimpelä, A. (Eds.). (2015). Nuorten kehitysympäristö muutoksessa – Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla [The changing environment of the developing youth – Learning outcomes and well‐being of students in the differentiating Metropolitan area]. University of Helsinki, Department of Teacher Education Research Reports, 363. Helsinki: Unigrafia.

2014

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Hotulainen, R., Thuneberg, H., Hautamäki, J., & Vainikainen, M‐P. (2014). Measured attention in prolonged over- learned response tasks and its correlation to high level scientific reasoning and school achievement.Psychological Test and Assessment Modeling, 56(3)237‐254. 

Krkovic, K., Greiff, S., Kupiainen, S., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2014). Teacher evaluation of student ability: what roles do teacher gender, student gender, and their interaction play? Educational Research, 56(2), 244‐257. doi:10.1080/00131881.2014.898909 

Kupiainen, S., Vainikainen, M.‐P., Marjanen, J., & Hautamäki, J. (2014). The role of time on task in computer‐based low‐stakes assessment of cross‐curricular skills.Journal of Educational Psychology, 106(3)627‐638. doi:10.1037/a0035507 

Thuneberg, H., Hautamäki, J., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Vainikainen, M.‐P., & Hilasvuori, T. (2014). Conceptual change in adopting the nationwide special education Strategy in Finland.Journal of Educational Change, 15(1), 37‐56. doi:10.1007/s10833‐013‐9213‐x 

Thuneberg, H., Salmi, H., & Vainikainen, M.‐P. (2014). Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen. [Science exhibition, motivation, and learning]. Psykologia 49(6).  

Julkaistut tutkimusraportit

Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M.‐P., & Hautamäki, J. (2014).  Oppimaan oppiminen Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa keväällä 2012 [Learning to learn in upper secondary education in Vantaa in spring 2012]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa]. 

Marjanen, J., Vainikainen, M.‐P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2014).  Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas‐, kuudes‐ ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The thirds, sixth and ninth graders as learners in 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].  

Väitöskirjat

Vainikainen, M.‐P. (2014).  Finnish primary school pupils’ performance in learning to learn assessment: A longitudinal perspective on educational equity. University of Helsinki, Department of Teacher Education Research Report 360. Helsinki: Unigrafia.

2009-2013

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

Lönnqvist, J.‐E., Vainikainen, M.‐P., & Verkasalo, M. (2012). Teacher and parent ratings of 7‐year‐old children’s personality and psychometrically assessed cognitive ability.European Journal of Personality, 26(5)504– 514. doi:10.1002/per.849Lönnqvist, J.‐E., Verkasalo, M., & Vainikainen, M.‐P. (2011). Parent–teacher agreement on 7‐Year‐old children’s personality.European Journal of Personality, 25(5), 306‐316. doi:10.1002/per.791  

Tieteellisissä lehdissä julkaistut katsausartikkelit 

Vainikainen, M.‐P. (2010). Akuutin kriisityön vaikuttavuus tutkimusnäytön valossa [Evidence on the effectiveness of psychological work in acute crisis situations]. Psykologia, 45(1)51‐68.  

Tieteellisissä lehdissä julkaistut muut kirjoitukset 

Thuneberg, H., Vainikainen, M.‐P., Ahtiainen, R., Lintuvuori, M., Salo, K., & Hautamäki, J. (2013). Education is special for all – the Finnish support model.Gemeinsam Leben, 21(2)67‐78. 

Vainikainen, M.‐P. (2009). Näyttöä hyödyntävien suositusten tekeminen psykologiassa [Making evidence-informed recommendations for psychological practices]. Psykologia, 44(4)298‐304.Vainikainen, M.‐P. (2009). Näyttöön perustuvan psykologian juurilla [The roots of evidence‐based psychology]. Psykologia, 44(1)42‐49.  

Julkaistut tutkimusraportit 

Ahtiainen, R., Beirad, M., Hautamäki, J., Hilasvuori, T., Lintuvuori, M., Thuneberg, H., … Österlund, I. (2012).  Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007– 2011: Kehittävän arvioinnin loppuraportti [Developing education of students with intensified or special support needs 2007-2011: Final report of developing evaluation]. Opetus‐ ja kulttuuriministeriön julkaisuja [Publications of the Ministry of Education and Culture], 2012:5. Helsinki: Opetus‐ ja kulttuuriministeriö, koulutus‐ ja tiedepolitiikan osasto. 

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M.‐P., & Hotulainen, R. (2013).  Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001 [Learning to learn at the end of basic education: Situation in 2012 and change from 2001]. University of Helsinki. Department of Teacher Education Research Report 347. Helsinki: Unigrafia. 

Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M.‐P., & Hautamäki, J. (2011).  Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in spring 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa]. 

Vainikainen, M.‐P., Marjanen, J., Kupiainen, S., Gustavson, N., & Hautamäki, J. (2011).  Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Ensiluokkalaisten oppimisvalmiudet syksyllä 2010 [Learning to learn in Vantaa: The first graders’ learning preparedness in autumn 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].