Tutkimusryhmämme toimittama kirja Laaja-alainen osaaminen koulussa – oppijana ja ajattelijana kehittyminen on ensimmäinen vertaisarvioitu aihepiiriä käsittelevä teos Suomessa.

Monipuolinen teos syventyy perinteiset oppiainerajat ylittävien yleisten taitojen oppimiseen ja kehittämiseen osana päivittäistä koulutyötä. Laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueisiin paneudutaan erityisesti perusopetuksen näkökulmasta. Avaamalla aihepiirin teoreettista, historiallista ja koulutuspoliittista taustaa teos auttaa ymmärtämään, mikä on laaja-alaisen osaamisen merkitys muuttuvassa maailmassa ja miten opetussuunnitelmissa määriteltyjä yleisiä tavoitteita voidaan käytännössä toteuttaa. Kirjassa suunnataan myös katse kohti tulevaa ja tutkitaan laaja-alaisena osaajana kehittymistä peruskoulun vaihtoehtoisissa tulevaisuuksissa.

Kirjasta saa tukea laaja-alaisen osaamisen opettamiseen ja arviointiin, ja se sopii työssä olevien opettajien opetustyön ja osaamisen kehittämiseen sekä kurssimateriaaliksi opettajaopiskelijoille.

Kirja on tilattavissa Gaudeamuksen sivuilta painettuna tai sähköisenä versiona.

Categories: