Milja Saarnio työskentelee projektikoordinaattorina Tampereen yliopistossa ”Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä”– sekä ”Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa”–hankkeissa. Hän valmistui luokanopettajaksi kesällä 2020, ja nyt haaveena on jatko-opiskelu. Milja on kiinnostunut laaja-alaisen osaamisen ja oppimaan oppimisen luokkahuonearvioinnista. Erityisesti häntä kiinnostaa, miten voi ja kannattaa arvioida tavoitteita, jotka liittyvät olennaisesti oppijan uskomusjärjestelmään.

Laaja-alaisen osaamisen arviointihankkeessa hän vastaa monista käytännön järjestelyistä ja on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mm. yliopistomoduulia, vertaisarvioitavaa kirjaa sekä sähköistä, arviointiin keskittyvää oppimisympäristöä, Laatuskaa.