Milja Saarnio työskentelee projektikoordinaattorina Tamperen yliopistossa ”Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöossä” – sekä ”Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa” – hankkeissa. Hän valmistuu luokanopettajaksi kesällä 2020, minkä jälkeen haaveena on jatko-opiskelu. Milja on kiinnostunut laaja-alaisen osaamisen arvioinnista ja sen problematiikasta sekä oppimaan oppimisen taidoista. Laaja-alaisen osaamisen arviointihankkeessa hän vastaa monista käytännön järjestelyistä ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mm. yliopistomoduulia ja laaja-alaisen osaamisen arviointivälineitä.