PISA-tutkimus

PISA (Programme for International Student Assessment) on OECD:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, jossa kartoitetaan kansainvälisessä vertailukehyksessä kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa. Lisäksi mitataan tulevaisuuden kannalta keskeisiä avaintaitoja, opiskeluasenteita ja -taitoja.

Tutkimusryhmämme tutkijoita oli mukana PISA-tutkimuksen Suomen osuuden toteuttamisessa vuosien 2015 ja 2018 kierroksilla. Parhaillaan olemme mukana PISA 2021 -tutkimuksen toteuttamisessa. Päävastuu kansallisen osuuden toteuttamisesta on Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella.

REALista mukana ovat (PISA-kierrokset 2018 ja 2021):

PISAn kansallinen varajohtaja Mari-Pauliina Vainikainen (HY, TAU);

tutkijat Ninja Hienonen (HY, TAU) ja Meri Lintuvuori (HY, TAU), ja

projektisuunnittelija Mikko Asikainen (HY).

PISA 2021 

Vuoden 2021 tutkimuksen pääalueena on matematiikan osaaminen.
Tällä PISA kierroksella vastaamme luovan ajattelun sisältöalueesta sekä koulutuksellisen tasa-arvon tarkastelusta. Koronavirustilanteen aiheuttamista muutoksista tiedotetaan KTL:n sivuilla.

PISA 2018 

Vuoden 2018 tutkimuksen pääalueena oli lukutaito. Joulukuussa 2019 julkaistujen ensitulosten mukaan suomalaisten nuorten lukutaito on edelleen OECD-maiden kärkeä. Myös matematiikassa suomalaisnuorten osaamistaso on pysynyt samana vuoteen 2015 verrattuna. Luonnontieteiden osaaminen on laskenut. PISA 2018 -tutkimuksen yhteydessä kerättiin ensimmäistä kertaa tietoa suomalaisoppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuesta tehostetun ja erityisen tuen osalta. Tästä osuudesta vastasivat REALin tutkijat Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa.

Tutustu PISA 2018 -tutkimuksen ensituloksiin opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

PISA 2018 -tutkimuksen pääraportti tullaan julkaisemaan myöhemmin.