Valtakunnallinen tutkimus koronatilanteen aikaisista etäopetusjärjestelyistä

Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyöhankkeessa on selvitetty koronan aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia koulunkäyntiin, opetukseen ja hyvinvointiin.

Hankkeessa on toteutettu kolme valtakunnallista kyselytutkimusta perusopetuksen 4.–10. luokkien oppilaille, huoltajille, opettajille, rehtoreille sekä muulle koulun henkilöstölle. Kyselytutkimukset toteutettiin keväällä 2020, syksyllä 2020 sekä keväällä 2021. Viimeinen kyselytutkimus toteutetaan talvella 2022.Yhteyshenkilöt

Professori Mari-Pauliina Vainikainen

Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvoinnin ja oppimisen tutkimusryhmä (REAL)

mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi

050-437 7303


Professori Risto Hotulainen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

risto.hotulainen@helsinki.fi

050-520 1664


Professori Arja Rimpelä

Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä (NEDIS)

arja.rimpela@tuni.fi

050-569 8285Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

raisa.ahtiainen@helsinki.fi

050-318 2186