Mari-Pauliina Vainikainen

Professori, PhD

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, room 307

mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi
050 3465050

Ninja Hienonen

Projektipäällikkö

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta
Åkerlundinkatu 5, room 365
ninja.hienonen@tuni.fi
050 3182195