In the videos, education experts discuss the themes of the different transversal competences from the perspective of their areas of expertise

You can find the videos by scrolling down or clicking on the themes below. Most of the videos are in Finnish.

Objectives of the transversal competences in the Finnish national core curriculum for basic education

LAAJA-ALAISTEN OSAAMISKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN ESITTELY
LAAJA-ALAISTEN OSAAMISKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN PERUSTA

Laaja-alaisen osaamisen peruskompetensseja

PSYYKKINEN HYVINVOINTI ITSEMÄÄRÄÄMISTEORIAN NÄKÖKULMASTA
MOTIVAATION JA ITSESÄÄTELYN TUKEMINEN KOULUSSA
PSYYKKINEN HYVINVOINTI: MOTIVAATIO JA ITSESÄÄTELY
PSYYKKISTEN PERUSTARPEIDEN TUKEMINEN
COLLABORATIVE LEARNING SKILLS IN 21ST CENTURY
TAKING AGE AND STAGES OF DEVELOPMENT INTO ACCOUNT
ENGAGEMENT TO THE PROCESSES OF COLLABORATION

Basic competences of transversal competences

Kesto: 28 min 46 s

Kesto: 4 min 22 s

Lähteitä

Andrade, H. L. & Brookhart, S. M. (2016). The role of classroom assessment in supporting self-regulated learning. Teoksessa D. Laveault & L. Allal (toim.), Assessment for learning: meeting the challenge of implementation (s. 293-310). Sarjassa The Enabling Power of Assessment, Vol 4. Cham: Springer.

Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational psychology review, 7(4), 351–371.

Kesto: 5 min 58 s

PSYYKKINEN HYVINVOINTI ITSEMÄÄRÄÄMISTEORIAN NÄKÖKULMASTA

Kesto: 5 min 36 s

MOTIVAATION JA ITSESÄÄTELYN TUKEMINEN KOULUSSA

Kesto: 4 min 59 s

PSYYKKINEN HYVINVOINTI: MOTIVAATIO JA ITSESÄÄTELY

Kesto: 4 min 53 s

PSYYKKISTEN PERUSTARPEIDEN TUKEMINEN

Kesto: 3 min 36 s

COLLABORATIVE LEARNING SKILLS IN 21ST CENTURY

Kesto: 6 min 11 s

TAKING AGE AND STAGES OF DEVELOPMENT INTO ACCOUNT

Kesto: 5 min 28 s

ENGAGEMENT TO THE PROCESSES OF COLLABORATION

Kesto: 4 min 27 s

Kesto: 6 min 15 s

Kesto: 6 min 38 s

Perspectives on the transversal competences

MÄÄRITTELYÄ JA ARVIOINTIA TUTKIMUKSELLILSESTA NÄKÖKULMASTA
AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN
AJATTELUN TAITOJEN VAHVISTAMINEN KOULUSSA
PAINOTUKSET ERI VUOSILUOKILLA
MONILUKUTAITO
MEDIA- JA INFORMAATIOLUKUTAITO
MEIDA- JA INFORMAATIOLUKUTAITO: NELJÄN RESURSSIN MALLI
PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA
OPETUS JA ARVIOINTI

Objectives of the transversal competences in different subjects

Learning environments outside of school