Päivi Nilivaara työskentelee projektitutkijana Tampereen yliopiston Koulutuksen arviointiryhmässä (REAL). Hänellä on laaja kokemus opetusalan tehtävistä opettajana ja rehtorina sekä kehittäjänä ja opettajankouluttajana. Tutkimuksessa hänen kiinnostuksensa kohdistuu laaja-alaisen osaamiseen, erityisesti oppimaan oppimisen ja ajattelutaitoihin, tulevaisuuden oppimiseen sekä opetussuunnitelmien kehittämiseen.