Milja Saarnio työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa. Hän on koordinaattori hankkeissa ”Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä”, ”Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa” ja ”ELOA – Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin”. Milja valmistui luokanopettajaksi kesällä 2020, ja tohtoriopinnot alkoivat elokuussa 2021. Hän on kiinnostunut laaja-alaisen osaamisen ja oppimaan oppimisen luokkahuonearvioinnista. Erityisesti häntä kiinnostaa, miten oppilaan oppimisasennetta voisi tukea luokkahuonearvioinnin avulla.

Laaja-alaisen osaamisen arviointihankkeessa Milja vastaa monista käytännön järjestelyistä ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mm. yliopistomoduulia, vertaisarvioitavaa kirjaa sekä sähköistä, arviointiin keskittyvää oppimisympäristöä, Laatuskaa. ELOA-hankkeessa hän hoitaa markkinoinnin sekä on mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.