Milja Saarnio työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa. Hän on koordinaattori hankkeissa ”Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä”, ”Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa” ja ”ELOA – Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin”. Milja valmistui luokanopettajaksi kesällä 2020, ja nyt haaveena on jatko-opiskelu. Hän on kiinnostunut laaja-alaisen osaamisen ja oppimaan oppimisen luokkahuonearvioinnista. Erityisesti häntä kiinnostaa, miten voi ja kannattaa arvioida tavoitteita, jotka liittyvät olennaisesti oppilaan oppimisasenteisiin.

Laaja-alaisen osaamisen arviointihankkeessa Milja vastaa monista käytännön järjestelyistä ja on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa mm. yliopistomoduulia, vertaisarvioitavaa kirjaa sekä sähköistä, arviointiin keskittyvää oppimisympäristöä, Laatuskaa.