Mari-Pauliina Vainikainen työskentelee professorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa ja johtaa REALin toimintaa. Hänen taustansa on kasvatuspsykologiassa ja erityispedagogiikassa. Hänen osaamisalueitansa ovat koulutuksen ja oppimisen arviointi, ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehitys, luokka-, koulu-, ja järjestelmätason tekijöiden vaikutus lasten ja nuorten oppimiseen, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, tilastollinen mallinnus. 

Mari-Pauliinan tutkimusprofiili löytyy  täältä.