Laura Nyman työskentelee REALissa tutkijana sekä tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa (HEA). Muiden hankkeiden ohella hän tekee Tulevaisuuden taitojen tietokonepohjaisen arviointi hankkeessa väitöskirjatutkimustaan, joka keskittyy tuen piiriin kuuluvien oppilaiden laaja-alaisten taitojen arvioinnin ja näiden taitojen harjoittamisen kehittämiseen adaptiivisia testejä hyödyntäen. Lauran erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat oppilaiden motivaatioon vaikuttavat uskomukset. Hänen tavoitteenaan on selvittää, millä tavoin uskomuksia pystytään arvioimaan tehtäväkohtaisesti lokitietoanalyysin avulla sekä minkälaista lisäarvoa lokitiedoista saatu informaatio voi antaa käytännön arviointi ja opetustyölle.

Lauran tutkimusprofiili löytyy  täältä.