Erna Piila on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston Kasvatustieteen ja kulttuurintiedekunnassa ja toimii tutkijana Helsingin yliopistossa. Suurin osa hänen tutkimuksestaan tapahtuu kuitenkin käytännössä Helsingin yliopistolla, Tiedekeskuspedagogiikan tutkimusryhmässä- Hänen väitöskirjansa aiheena on STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)-oppimisen vaikutus korkeasti suoriutuvien tyttöjen matematiikkamotivaatioon. Pitkän aikavälin tavoitteena hänellä on työskennellä projekteissa, jotka auttavat rohkaisemaan tyttöjä etsiytymään urille traditionaalisten kovien tieteiden parissa. Maisterintutkintonsa Erna suoritti matematiikasta ja hänen erityisosaamistaan onkin matematiikan didaktiikka.